MDF VRG QUẢNG TRỊ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ MDF VRG QUANG TRI WOOD JOINT STOCK COMPANY

  • Nhà máy 1: KCN Nam Đông Hà, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
  • Factory 1: South of Dong Ha Industrial Zone, Dong Luong Ward, Dong Ha city, Quang Tri Province, Viet Nam
  • Nhà máy 2: KCN Quán Ngang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
  • Factory 2: Quan Ngang Industrial Park, Gio Linh District, Quang Tri Province, Viet Nam.
  • Điện thoại: 0233.3560639   

  • Fax: 0233.3560482

  • Website: www.mdfquangtri.vn

  • Mã số thuế: 3200228141

  • Email: mdfvrgquangtri@mdfvrgquangtri.vn

TÀI LIỆU KHÁC

Nội dung đang được cập nhật...
Scroll to Top