Author name: Quản trị viên

“Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số tại VRG để nâng cao hiệu suất hoạt động”

CSVN – Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VRG từ năm 2023. Tập đoàn hiện đang có kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực hoạt động. Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG phụ trách công tác chuyển đổi số, đã chia sẻ …

“Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số tại VRG để nâng cao hiệu suất hoạt động” Read More »

Scroll to Top