MDF QUẢNG TRỊ Công bố quyết định về công tác cán bộ năm 2024

Sáng ngày 28/03 vừa qua, Cty gỗ MDF VRG Quảng Trị tổ chức Công bố quyết định về công tác cán bộ năm 2024 …

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Hữu Phước – Phó Tổng giám đốc tập đoàn CSVN – Chủ tịch HĐQT công ty; ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty gỗ MDF VRG Kiên Giang; Ban lãnh đạo Công ty gỗ MDF Quảng Trị và Khách mời các lãnh đạo Công ty Cao su Quảng Trị…

Tại Hội nghị, Hội đồng quản trị Công bố chức danh mới, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Tấn Thanh và Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Tăng Vũ

Scroll to Top