kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

SẢN PHẨM CHÍNH
Sản phẩm nổi bật
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu
SẢN PHẨM
Trang chủ  Sản phẩm  Gỗ MDF
GỖ MDF 0000001

                                                                            VIET NAM RUBBER GROUP

                                                            MDF VRG-QUANG TRI WOOD JOINT STOCK COMPANY

Address: South of Dong Ha Industrial Zone - Dong Luong Ward

Dong Ha City - Quang Tri Province

Tel: 053.3560639 - Fax: 053.3560482

E-mail: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Website: http://www.mdfquangtri.vn

 

                                                                         SPECIFICATION OF VRG-QUANG TRI

   

Product type

Properties

Test method

Unit

Range of thickness (mm)

≥2-4

>4-6

>6-8

>8-12

>12-19

>19-25

MDF E2

Thickness tolerance

EN 324-1

mm

± 0.15

± 0.2

Length and Width tolerance

EN 324-1

mm

± 2

Average density

EN 323

kg/m3

 800

 770

 730

 710

 700

 680

Board moisture

EN 322

%

5 - 8

5 - 8

5 - 8

5 - 8

5 - 8

5 - 8

Bending strength

EN 310

N/mm2

 23

 23

 23

 22

 20

 18

Modulus of Elasticity

EN 310

N/mm2

NA

 2700

 2700

 2500

 2200

 2100

Internal bond

EN 319

N/mm2

 0.65

 0.65

 0.65

 0.60

 0.55

 0.55

Thickness Swelling after 24h

EN 317

%

≤ 35

≤ 30

≤ 17

≤ 15

≤ 12

≤ 10

Screw Holding

- Face

- Edge

EN 320

N

NA

NA

NA

NA

 

 1050

 750

 

 1000

 750

Product type

Properties

Test method

Unit

Range of thickness (mm)

≥2-4

>4-6

>6-8

>8-12

>12-19

>19-25

MDF HMR

Thickness tolerance

EN 324-1

mm

± 0.15

± 0.2

Length and Width tolerance

EN 324-1

mm

± 2

Average density

EN 323

kg/m3

 800

 770

 730

 710

 700

 680

Board moisture

EN 322

%

5 - 8

5 - 8

5 - 8

5 - 8

5 - 8

5 - 8

Bending strength

EN 310

N/mm2

 27

 27

 27

 26

 24

 22

Modulus of Elasticity

EN 310

N/mm2

 2700

 2700

 2700

 2500

 2400

 2300

Internal bond

EN 319

N/mm2

 0.70

 0.70

 0.80

 0.80

 0.75

 0.75

Thickness Swelling after 24h

EN 317

%

≤ 30

≤ 18

≤ 12

≤ 10

≤ 8

≤ 7

Screw Holding

- Face

- Edge

EN 320

N

NA

NA

NA

NA

 

 1050

 750

 

 1000

 750

Product type

Properties

Test method

Unit

Range of thickness (mm)

 

 

8

12

17

 

HDF

E2

Thickness tolerance

EN 324-1

mm

 

 

± 0.2

± 0.2

± 0.2

 

Length and Width tolerance

EN 324-1

mm

 

 

± 2

± 2

± 2

 

Average density

EN 323

kg/m3

 

 

 840

 810

 780

 

Board moisture

EN 322

%

 

 

5 - 8

5 - 8

5 - 8

 

Bending strength

EN 310

N/mm2

 

 

 40

 30

 25

 

Modulus of Elasticity

EN 310

N/mm2

 

 

 3000

 2700

2500

 

Internal bond

EN 319

N/mm2

 

 

 1.2

 1.0

 0.75

 

Thickness Swelling after 24h

EN 317

%

 

 

≤ 15

≤ 12

≤ 10

 

Product type

Properties

Test method

Unit

Range of thickness (mm)

 

 

8

12

17

 

HDF HMR

Thickness tolerance

EN 324-1

mm

 

 

± 0.2

± 0.2

± 0.2

 

Length and Width tolerance

EN 324-1

mm

 

 

± 2

± 2

± 2

 

Average density

EN 323

kg/m3

 

 

 860

 840

 780

 

Board moisture

EN 322

%

 

 

5 - 8

5 - 8

5 - 8

 

Bending strength

EN 310

N/mm2

 

 

 45

 35

 28

 

Modulus of Elasticity

EN 310

N/mm2

 

 

 3300

 2900

 2500

 

Internal bond

EN 319

N/mm2

 

 

 1.4

 1.2

 0.75

 

Thickness Swelling after 24h

EN 317

%

 

 

≤ 10

≤ 8

≤ 8

 

Product type

Properties

Test method

Unit

Range of thickness (mm)

 

 

 

>8-12

>12-19

 

LDF

E2

Thickness tolerance

EN 324-1

mm

 

 

 

± 0.2

± 0.2

 

Length and Width tolerance

EN 324-1

mm

 

 

 

± 2

± 2

 

Average density

EN 323

kg/m3

 

 

 

660

650

 

Board moisture

EN 322

%

 

 

 

5 - 8

5 - 8

 

Bending strength

EN 310

N/mm2

 

 

 

20

18

 

Modulus of Elasticity

EN 310

N/mm2

 

 

 

2200

2000

 

Internal bond

EN 319

N/mm2

 

 

 

0.55

0.50

 

Thickness Swelling after 24h

EN 317

%

 

 

 

≤ 30

≤ 25

 

                         

 Formaldehyde Emission of Fibreboard

Properties

Test method

Unit

Standard

Small Chamber

ASTM D6007:2002

ppm

CarbP2

Thin board (≤8mm): < 0.13

Thick board (>8mm): < 0.11

Formaldehyde Emission

(Perforator)

BS EN 120

mg/100g

Eo ≤ 3.0

3.0 <E1≤ 9.0

9.0 <E2 ≤ 30

Formaldehyde Emission

(Desiccators)

JIS A 1460

mg/l

F* ≤ 2.1

F** ≤ 1.5

F*** ≤ 0.5

F**** ≤ 0.3

 Note: The perforator values in this table apply to panels with moisture contents of 6.5%

   Quang Tri, 1st August 2015

  GENERAL DIRECTOR

   


 Cao Thanh Nam

 

 

 


© CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Ngang - Xã Gio Quang - Huyện Gio Linh -Tỉnh Quảng Trị.   
Điện thoại: (0233) 3566978, 0233.3560639 Fax: 0233.3560482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

Số lượt truy cập
Online: 15
Số lượt truy cập: 00000000