Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF 
VRG QUẢNG TRỊ

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI CỦA CHLB ĐỨC
Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000

          - Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị

         - Điện thoại: (053) 3566978, 3560639    Fax: 053.3560482

         - Email : mdfgerucoqt@vnn.vn

         - Website: http://www.mdfquangtri.vn

         - Email : luong@mdfquangtri.vn

Sự kiện - thông báo

© CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Ngang - Xã Gio Quang - Huyện Gio Linh -Tỉnh Quảng Trị.   
Điện thoại: (0233) 3566978, 0233.3560639 Fax: 0233.3560482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

Số lượt truy cập
Online: 16
Số lượt truy cập: 00000000