TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM (VRG) TRAO 200 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO TỈNH QUẢNG TRỊ KHẮC PHỤC LŨ LỤT