Công ty cổ phần gỗ MDF-VRG Quảng Trị trao 140 suất quà cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt