SẢN PHẨM CHÍNH
THÔNG BÁO
Trang chủ  Tin tức  Sự kiện - thông báo
DỜI NGÀY ĐHCĐ NĂM 2018
Đăng ngày: (08-05-2018); 14 lần đọc

  Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Thông Báo Về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG – Quảng Trị ngày 02 tháng 05 năm 2018,

Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị đã gửi thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến các cổ đông, theo đó thời gian tổ chức đại hội vào lúc 8h ngày 17/05/2018.

Tuy nhiên, do Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam (cổ đông nắm  giữ 84,85% tổng số cổ phần hiện hữu) không thể tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào thời gian đã thông báo.

Căn cứ theo quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng trị xin thông báo đến toàn thể các cổ đông của Công ty về việc hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến vào tháng 6/2018 sẽ được thông báo cụ thể đến các cổ đông.

Trân trọng.

                                                     TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

 

                                                 Đỗ Hữu Phước

Tổng quan

    CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

- Công suất 60.000 m3 sản phẩm/ năm
- Dây chuyền thiết bị hiện đại của CHLB Đức
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu


Giới thiệu về Công ty
Một số hình ảnh
Liên hệ với chúng tôi

 

Sản phẩm nỗi bật

Flexi best thoi trang phai manh san pham gia truyen may xay dung toan phat may nen khi puma

 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu

© CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - Thành Phố Đông Hà -Tỉnh Quảng Trị.   
Điện thoại: (053) 3566978, 053.3560639 Fax: 053.3560482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

Số lượt truy cập
Online: 40
Số lượt truy cập: 00000000