kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Lĩnh vực tin
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu
Thư điện tử Công trình dân dụng
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 

ĐƠN XIN THAM GIA LÀM HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAM GIA LÀM HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG TRỊ

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG TRỊ.

Sau khi nghiên cứu điều lệ, phương hướng tổ chức hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị......................................................
Cơ quan, Doanh nghiệp chúng tôi là: ..................................................
Địa Chỉ:..............................................................................................
Điện Thoại: ........................................................................................
Người đại diện: ............................................ Chức vụ: ........................
Ngành nghề kinh doanh:......................................................................

Tự nguyện tham gia làm hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng Điều lệ của Hiệp hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên và tích cực xây dựng Hiệp hội không ngừng lớn mạnh.

.................., ngày ...... tháng ...... năm……

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

<
Các bài viết khác

Sự kiện - thông báo

© CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Ngang - Xã Gio Quang - Huyện Gio Linh -Tỉnh Quảng Trị.   
Điện thoại: (0233) 3566978, 0233.3560639 Fax: 0233.3560482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

Số lượt truy cập
Online: 15
Số lượt truy cập: 00000000